aug 30

Medlems-pris 2016/2017

Medlems-prisen for Norsk Folkemuseums Dansegruppe 2016/2017 er 2700 kr. Året regnes fra 29. august 2016 til 17. mai 2017 + Søndagsforestillinger sommeren 2017.
Vel møtt!

Skriv et svar